دسته: نقدها، تحلیل های دیگران از سعدی

 • خردنامه سعدی – 23

  که گر سعدی خاک شد او را چه غم ؟ که در زندگی خاک بوده ست هم (بوستان، بابا چهارم)

 • عشق نامه سعدی – 46

  جماعتی که نظر را حرام می‌گویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال

 • سرلوح کلیات سعدی 700سال قبل + عکس

  سرلوح دستنویسی از کلیات سعدی که به شیوه «چهارلوح» ترسیم شده در نسخه 2493 کتابخانه ملی، مورخ 784 قمری موجود است. به گزارش خبرآنلاین، نخستین چاپ کلیات سعدی در سال 1316 به همت ذکا‌الملک فروغی منتشر شد و نزدیک به 4 سال بعد فروغی به کمک حبیب یغمایی چاپ دیگری از گلستان منتشر کردند که […]

 • عشق نامه سعدی – 38

  من اول روز دانستم که این عهد که با من می‌کنی محکم نباشد که دانستم که هرگز سازگاری پری را با بنی آدم نباشد مکن یارا دلم مجروح مگذار که هیچم در جهان مرهم نباشد بیا تا جان شیرین در تو ریزم که بخل و دوستی با هم نباشد نخواهم بی تو یک دم زندگانی […]

 • اول اردیبهشت – بزرگداشت سعدی شیرازی

  شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی برجاست همچنان برقرار […]

 • عشق نامه سعدی – 19

  بی‌ما؟ تو به سر بری همه عمر ما؟ بی‌تو گمان مبر که یک دم

 • عشق نامه سعدی – ۱۷

  ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم!

 • خردنامه سعدی – ۹

  هر که با دشمنان صلح می کند سر آزاد دوستان دارد. بشوی ای خردمند از آن دوست دست          که با دشمنانت بود هم نشست

 • «در فضیلت قناعت»

  قرن ششم و هفتم هجری ، دوره‌ی عجیبی برای سرزمین پهناور ایران است. از لحاظ تاریخی، خاک ایران در سیطره‌ی اسبان مغول و تاتار به یغما می‌رود. در شرایطی که شهرهایی چون نیشابور، ویران می‌شود و به فرمان مغولان بر ویرانه‌های آن آب انداخته می‌شود تا حتا اثری از جانوران هم به جای نماند، بزرگان […]

 • امام خمینی در وصف سعدی شیرازی می گوید :

  شاعر اگر سعدی شیرازی است  –   بافته های من و تو بازی است