برچسب: شهریار

  • تضمین زیبای شهریار از شعر زیبایی از سعدی

    غزل سعدی : من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابســـتن از آن به که ببندی و نپایی دوســـتان عیب کنندم که چرا دل بتو دادم باید اول بتو گفــــتن که چنین خوب چرایی ای که گفتــی مرو اندر پی خوبـــان زمانه ما کجـــــائیم در این بهر تفکر تو کجـــایی عشق […]