هزل نامه سعدی – 9


گر بر سر بوق من نشینی
دروازه کازرون ببینی

دانلود هزلیات سعدی (کلیک کنید)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.