عشق نامه سعدی – 23


نه فراغتِ نشستن
نه شکيبِ رخت بستن
نه مقامِ ايستادن
نه گريزگاه دارم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.