خردنامه سعدی – 18


هر چه نپايد دلبستگي را نشايد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.