عشق نامه سعدی – 41


با تو بباشم به کدام آبروی؟
یا بگریزم به چه مردانگی!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.