خردنامه سعدی – 21


اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت
حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت

به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت

سعدی (مواعظ، غزلیات، غزل18)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.