خردنامه سعدی – 23


که گر سعدی خاک شد او را چه غم ؟
که در زندگی خاک بوده ست هم

(بوستان، بابا چهارم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.