عشق نامه سعدی – 9


ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگست!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.