خردنامه سعدی – 8


سر گرگ باید هم اوّل برید          نه چون گوسفندان مردم درید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.