خردنامه سعدی – 13


تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستانیم
تو به سیمای شخص می‌نگری ما در آثار صنع حیرانیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.