عشق نامه سعدی – 51


چشم رضا و مرحمت، بر همه باز می کنی
چون که به بخت ما رسد این همه ناز می کنی!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.